top of page

VYDAVATELSTVÍ
 

​​Specifickým znakem našeho vydavatelství je, že vydávané publikace zdarma rozesíláme do jednotlivých knihoven na území České republiky a Slovenska, dále do knihoven vysokých škol, na jednotlivé katedry a příslušné instituce.

 

Zaměřujeme se hlavně na oblast filozofie, estetiky, psychologie, medicíny, historie a folkloristiky. 

SEMINÁŘE
 

Dne 21. ledna 2010 se, na Katedře psychologie Pedagogické fakulty v Hradci Králové, uskutečnil semináře pod názvem Člověk a osud.

 

V rámci programu vystoupili: doc. Kiss Eniko, Dr. Káplár Matyás, Dr. Karel Plocek, doc. Jiří Dan, doc. Pavel Vacek.

 

OSOBNÍ ROZVOJ
 

​Jak byste chtěli, aby Váš život vypadal za rok, dva, deset? Kde se vidíte? Co děláte? Co můžete udělat pro to, aby se to uskutečnilo?

 

I takové otázky se mohou objevit u našeho setkání. Vše je o Vás a ve Vás. Mojí úlohou je provést Vás na cestě, kde si ujasníte vize, cíle, kroky anebo si jen tak popřemýšlíte nad svým pracovním či osobním životem. 

 

bottom of page